spilleboden.dk
spilleboden.dk
spilleboden.dk
spilleboden.dk

Vilkår og Betingelser

Version 1.5 - Sidst opdateret den 13.03.2024

Introduktion

1.1

Ved at besøge og anvende enhver del af https://spilleboden.dk (herefter kaldet "Hjemmesiden"), eller ved at oprette en konto på Hjemmesiden, indgår du en kontrakt med Infiton Limited og accepterer, at du er bundet af følgende:

1.1.1

Disse Vilkår og Betingelser;

1.1.2

Privatlivs- og Cookiepolitikken;

1.1.3

Ansvarligt spilpolitikken;

1.1.4

Reguleringerne af de spil, der udbydes på Hjemmesiden;

1.1.5

Alle andre vilkår og betingelser i forbindelse med kampagner, bonusser og specialtilbud, som, der på et hvilket som helst tidspunkt, kan findes på Hjemmesiden.

1.2

Alle reguleringer, vilkår og betingelser indeholdt i dette dokument og i de dokumenter, der henvises til under punkt 1.1, kaldes herefter kollektivt for Betingelserne.

1.3

Læs venligst de aktuelle Vilkår og Betingelser grundigt igennem og sikre dig, at du har forstået dem. Hvis du er uenig med indholdet, må du ikke fortsætte med at bruge Hjemmesiden eller oprette en konto. Din fortsatte brug af Hjemmesiden eller oprettelse af en konto medgiver accept af Betingelserne.

Parter

2.1

Hjemmesiden er gjort tilgængelig for dig af Infiton Limited, en virksomhed der er registreret i Malta (virksomhedsregistreringsnummer: C-80823; registreret adresse: 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1451, Malta). Infiton Limited (herefter kaldet "Virksomheden", "vi" eller "os") har via den danske Spillemyndighed fået tilladelse til at levere disse tjenester i kraft af online spillicens nr. 21-42691, der er udstedt til den den 9. oktober 2019.

2.2

Den licens, der er udstedt til os af den danske Spillemyndighed, giver os ret til at udbyde vores tjenester i Danmark. Disse betingelser regulerer derfor din brug af Hjemmesiden og dens tjenester og din deltagelse i spillene, når du opholder dig i Danmark.

Ændringer af brugervilkår

3.1

Af forskellige årsager kan det fra tid til anden være nødvendigt at foretage ændringer af Betingelserne. Særlige eksempler på sådanne årsager er: kommercielle hensyn, ændringer påkrævet af nye love/reguleringer og kundeservicehensyn. Den seneste version af Betingelserne kan altid findes på Hjemmesiden. Betingelsernes ikrafttrædelsesdato fremgår altid af indledningen i dokumentet.

3.2

Hvis der laves ændringer i Betingelserne, får du besked herom, og du bliver bedt om at acceptere sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer sådanne ændringer, kan du ikke længere benytte Hjemmesiden og de tjenester, der tilbydes herpå. I sådanne tilfælde bliver du bedt om at lukke din konto.

Kontooprettelse

4.1

For at kunne benytte alle de tjenester, der udbydes via Hjemmesiden, og deltage i spillene, skal du oprette en konto (herefter kaldet "Konto"). For at gøre dette skal du gennemføre en tilmeldingsproces, hvor du skal oplyse dit for- og efternavn, CPR-nummer, fast adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer.

4.2

Virksomheden forbeholder sig retten til efter eget skøn at nægte at åbne en Konto og til at lukke en Konto. Når en Konto afvises eller lukkes, vil alle kontraktmæssige forpligtelser allerede indgået blive overholdt uden at påvirke Virksomhedens berettigede rettigheder, hvis spilleren har overtrådt Betingelserne. Desuden forbeholder Virksomheden sig retten til at afvise og/eller begrænse dine indsatser.

4.3

Det er dit ansvar og din pligt at sørge for at oplysninger, der er knyttet til din konto, er korrekte og opdaterede til enhver tid. I tilfælde af at dine personlige- eller kontaktoplysninger ændres, er du forpligtet til at informere os straks ved at sende en e-mail til [email protected] eller selv opdatere oplysningerne på Din konto.

4.4

Ved at oprette en Konto erklærer du, at du bor i og/eller tilgår Hjemmesiden fra Danmark. Ethvert forsøg på at omgå dette forbud er en betydelig overtrædelse af Betingelserne, og vil medføre lukning af din Konto. Sådanne eksempler på forsøg omfatter: brug af en VPN, proxy eller lignende redskaber til at skjule eller manipulere identiteten af den faktiske geografiske placering, afgivelse af falsk eller misvisende information om din placering, statsborgerskab eller adresse samt forsøg på at placere indsatser via tredjeparter.

4.5

Mindreårige har forbud mod at benytte Hjemmesiden og dens tjenester og mod at oprette en Konto. Ved at oprette en Konto og acceptere disse Betingelser erklærer du, at du er over 18 år. Skulle det vise sig, at en spillekonto tilhører eller bliver benyttet af en person, der er mindreårig, bliver Kontoen omgående lukket. Alle gevinster, der er opnået ved at benytte tjenester eller deltage i spil via en sådan Konto, bliver omgående fjernet.

4.6

Ved at benytte Hjemmesiden og deltage i spil anerkender du, at du bærer risikoen for at miste midler, der er indbetalt på din Konto.

4.7

Brug af Hjemmesiden og deltagelse i spil må kun udføres af dig alene, med dine personlige evner, i dit navn og på dine egne vegne. Du er desuden kun berettiget til at oprette og have én konto på Hjemmesiden. Ethvert forsøg på at oprette mere end én Konto på denne Hjemmeside eller åbne en Konto på en anden persons vegne, anses som en overtrædelse af Betingelserne, hvilket medfører, at Kontoen bliver blokeret, alle spil og bonusser bliver annulleret, og alle gevinster der er opnået via disse Konti, bliver fjernet af Virksomheden.

4.8

Hvis du ønsker at lukke din Konto permanent på ubestemt tid, kan du gøre dette via fanen "Ansvarligt spil" på din Konto. Bemærk, at alle ventende bonusser og igangværende spil bliver afbrudt og annulleret, på det tidspunkt hvor du lukker din Konto. Du har dog adgang til at hæve eventuelle ventende saldi, der måtte være på din konto, når den bliver lukket. Alternativt kan du lukke din konto midlertidigt, hvis du føler et behov herfor.

4.9

Hvis din anmodning om at lukke din konto skyldes problematisk spil, er det forbudt at åbne en ny konto hos virksomheden, indtil en periode på mindst et år er gået. Uanset dette krav, fraråder virksomheden kraftigt oprettelsen af en ny konto, på trods af perioden der er gået, i tilfælde af, at du føler, at du stadig oplever problemer, der kan føre til problematisk spil. For mere information i denne henseende henviser vi dig til at læse vores Politik for Ansvarligt Spil.

4.10

Hvis Virksomheden vælger at lukke din Konto på grund af faktisk eller forsøg på snyd, svindel eller bedrag, bliver du udelukket fra at åbne en ny Konto. Hvis det alligevel lykkedes dig at åbne en ny konto, forbeholder Virksomheden sig retten til øjeblikkeligt at lukke den nye Konto og kræve kompensation i overensstemmelse med dansk lovgivning herom, ved f.eks. at fjerne alle gevinster der måtte være opnået via en sådan Konto.

4.11

For at logge ind på din Konto bliver du bedt om at benytte en digital signatur. Det er alene dit ansvar at sikre, at oplysninger omkring din digitale signatur og alle øvrige oplysninger, som er påkrævet for dit log ind til din Konto, opbevares sikkert. Du må ikke give dine log ind-oplysninger eller andre oplysninger til nogen andre. Skulle en tredjepart få adgang til din Konto ved at benytte din digitale signatur eller andre log ind-oplysninger, er Virksomheden ikke ansvarlig for nogen former for misbrug, som opstår på din Konto som et resultat af en tredjeparts misbrug. Dette gælder både, hvis videregivelsen var frivillig eller et uheld, aktivt eller passivt.

4.12

Under oprettesesprocessen er du forpligtet til at sætte en grænse for dine indbetalinger over en given periode. Indbetalingsgrænsen sikrer at du ikke overskrider dit valgte beløb i valgte periode. Det er vigtigt at du evaluerer din financielle situation og sætter en realistisk grænse for dine indbetalinger. Du kan til en hver tid ændre din indbetalingsgrænse i menuen ”Spil sikkert”. Vælger du en lavere grænse vil ændringen træde i kraft øjeblikkeligt. Vælger du derimod at forhøje din grænse vil ændringen først træde i kraft efter 24 timer. Dette mindsker risikoen for financiel skade forvoldt af hastige beslutninger. I løbet af den 24 timers periode vil du måske ombestemme dig og sænke din grænse igen. Har du brug for yderligere information eller hjælp i forhold til denne funktion, kontakt da venligst vores kunde support team.

4.13

Ingen medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ledere, direktører, konsulenter eller agenter i vores afdelinger eller i Virksomheden eller vores datterselskaber kan deltage i spil, så længe de er ansat i og/eller tilknyttet virksomheden. Det er forbudt for Virksomhedens medarbejdere og alle andre, der har adgang til insider-oplysninger at benytte tjenesterne på Hjemmesiden. Dette er for at forebygge eventuelt misbrug af insider-oplysninger. Derfor må ansvarlige, direktører, ansatte, konsulenter og andre personer, der udfører arbejde for eller er tilknyttet Virksomheden, ikke oprette en Konto hos Virksomheden, så længe de er tilknyttet Virksomheden. Bevis på sådanne forsøg medfører, at Virksomheden skrider til handling. Dette får betydning for den eksisterende kontrakt mellem den ansatte eller ansvarlige og Virksomheden.

4.14

Ingen pårørende (i denne paragraf henviser termen "pårørende" til ægtefælle, partner, forældre, børn eller søskende til de personer, der er nævnt i den foregående paragraf) eller ansatte, bestyrelsesmedlemmer, ledere, direktører, konsulenter og agenter i vores afdelinger eller datterselskaber, eller leverandører eller sælgere, må spille spillene på Hjemmesiden, og de har heller ikke lov til at benytte tjenesterne hverken direkte eller indirekte. Dette gælder dog ikke, når pårørende skriftligt af Virksomheden udtrykkeligt har fået lov til at spille på Virksomhedens Hjemmeside.

4.15

Hvis en af de to foregående paragraffer overtrædes, forbeholder Virksomheden sig retten til omgående at lukke Kontoen og annullere alle udbetalinger af gevinster. Dette vil ske uden negativ påvirkning af Virksomhedens rettigheder overfor den person, der har overtrådt betingelserne, når det kommer til ansættelses- og andre kontraktmæssige forhold mellem parterne.

4.16

Midler, der er indbetalt, skal anvendes til deltagelse i spil og brug af tjenester på Hjemmesiden, og enhver mistænkelig aktivitet på Kontoen kan medføre, at Virksomheden indberetter Spilleren til de relevante myndigheder, indefryser midler eller endda lukker Kontoen.

4.17

I forbindelse med misbrug eller udnyttelse af Virksomhedens kampagner og/eller tilbud, forbeholder Virksomheden sig retten til at lukke eller blokere den involverede spillers konto/konti, indtil tvisten mellem Virksomheden og spilleren er løst.

Identifikation og bekræftelse

5.1

Ved at oprette en konto hos Virksomheden erklærer du:

5.1.1

at du er mindst 18 år;

5.1.2

at de oplyste informationer er korrekte;

5.1.3

at de indbetalte penge på din Konto tilhører dig;

5.1.4

at du bor eller opholder dig i Danmark;

5.1.5

at de indbetalte penge på din Konto ikke kommer fra nogen ulovlige aktiviteter; 

5.1.6

at du ikke har anmodet om en landsdækkende udelukkelse fra spillekonti via ROFUS.

5.2

Virksomheden er omfattet af og overholder adskillige love, reguleringer og guidelines for at forebygge hvidvask og økonomisk terror. Virksomheden er forpligtet til at undersøge mistænkelige transaktioner og/eller aktiviteter og skal, hvis omstændighederne kræver det, rapportere sådanne transaktioner og/eller aktiviteter til de relevante myndigheder. I de tilfælde hvor mistænkelige transaktioner/aktiviteter har fundet sted, er Virksomheden berettiget til og i nogle tilfælde forpligtet til at suspendere, blokere eller lukke de(n) involverede spiller(e)s spilkonto/Konti. I overensstemmelse med gældende lovgivning kan alle midler på de(n) pågældende Konto/Konti tilbageholdes af Virksomheden eller de relevante myndigheder.

5.3

Alle transaktioner foretaget af spilleren vil blive undersøgt i overensstemmelse med kravene relateret til forebyggelse af hvidvaskning og økonomisk terror.

5.4

Ved at acceptere Betingelserne har du udtrykkeligt givet Virksomheden samtykke til at benytte dine personlige oplysninger til at bekræfte din identitet, som det er påkrævet ifølge den danske spillelovgivning og lovgivning omkring hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

5.5

For at vi kan udføre de påkrævede identitets- og godkendelsestjek, kan det i nogle situationer være nødvendigt for os at kontakte dig og anmode dig om at sende yderligere oplysninger og dokumenter direkte til os.

5.6

Indtil komplet kontrol og bekræftelse af dine identitetsoplysninger er gennemført, forbliver din Konto provisorisk. En provisorisk konto er kendetegnet ved:

5.6.1

det maksimale beløb fra alle indbetalinger må ikke overstige DKK 10.000;

5.6.2

det er ikke muligt at hæve midler fra kontoen.

5.7

Skulle Virksomheden ikke være i stand til at få bekræftet din identitet indenfor en tidsperiode på 30 dage, fra den dag du opretter den, bliver din konto lukket. Skulle der være begrundet mistanke om, at de oplysninger, du har afgivet, er falske eller ukorrekte, bliver alle midler på din konto fjernet af Virksomheden.

Indbetalinger

6.1

For at kunne benytte alle de tjenester, der udbydes via Hjemmesiden, og deltage i spillene, skal du indbetale midler på din Konto. Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage de relevante kontroller i forbindelse med alle de gennemførte indbetalinger. Det er ikke muligt at opnå kredit for at kunne bruge tjenesterne på Hjemmesiden.

6.2

Der kan laves indbetalinger på din Konto ved at anvende de nævnte indbetalingsmetoder på Hjemmesiden. Virksomheden forbeholder sig retten til, når som helst at implementere ændringer i de accepterede indbetalingsmetoder. Tilsvarende under særlige omstændigheder og hvis yderligere betingelser er opfyldt, forbeholder Virksomheden sig retten til kun at acceptere indbetalinger foretaget via de specificerede indbetalingsmetoder.

6.3

Det er ikke muligt at lave en kontant indbetaling til en Konto.

6.4

Når du indbetaler på din Konto, accepterer du samtidig, at du ikke: benytter tredjeparts indbetalingsmetoder, foretager tilbagebetalinger, anmoder om refundering, eller på anden måde annullerer din indbetaling på din konto. En overtrædelse af Betingelserne medfører et betydeligt brud på Betingelserne, og dette giver Virksomheden retten til at søge kompensation ved for eksempel at fjerne alle de gevinster, der allerede er på din Konto.

6.5

De forskellige indbetalingsmetoder kan have forskellige transaktionsbegrænsninger.

6.6

Fra tid til anden kan Virksomheden tilbyde dig en bonus i form af en såkaldt "pengebonus". Betingelserne for at modtage en bonus afhænger af den pågældende bonus og kan findes på Hjemmesiden eller direkte i selve bonustilbuddet.

6.7

Bonuspenge vises separat på din Konto, og kan kun hæves, når alle krav knyttet hertil er opfyldt. Hvis en konto både indeholder indbetalte penge og bonuspenge, kan bonuspengene først blive brugt til at placere indsatser med, når de indbetalte penge er opbrugt. Hvis du anmoder om en udbetaling (af overnævnte penge, der kvalificerede dig til at modtage bonussen), giver du afkald på alle bonuspenge og summer, som du end måtte have vundet hermed.

6.8

Indbetalinger uanset indbetalingsmetode vil blive krediteret øjeblikkeligt. Vær dog opmærksom på, at der i nogle tilfælde skal foretages verifikationskontrol, før din indbetaling kan behandles.

Udbetalinger

7.1

Forudsat at følgende betingelser er opfyldt, kan du når som helst anmode om at få udbetalt penge fra din Konto, forudsat at:

7.1.1

alle indbetalinger er blevet fuldført, godkendt og ikke er genstand for annullering eller tilbagebetaling eller på nogen anden måde blevet tilbagekaldt;

7.1.2

alle sikkerhedstjek og godkendelser, der er beskrevet i Betingelserne, er gennemført og godkendt.

7.2

Når virksomheden har godkendt en udbetaling, skal du levere nok information til Os, så Vi er i stand til at implementere udbetalingen i overensstemmelse med dine ønsker. Vi vil gøre en indsats for at imødekomme dine præferencer, hvad angår betalingsmetode og valuta. Men Vi kan ikke garantere, at Vi vil være i stand til at opfylde dine præferencer. Alle udbetalinger, der repræsenterer tilbagebetaling af midler, vil kun blive udført via de betalingsmetoder, som blev brugt til at indbetale på kontoen.

7.3

Midler, der er underlagt begrænsninger (f.eks. bonuspenge), kan ikke hæves, hvis de vises på en separat saldo på din spillerprofils startside. Bonus kan fjernes i forbindelse med hævning, hvis de specifikke krav ikke er opfyldt.

7.4

I forbindelse med behandlingen af udbetalingen kan Vi anmode dig om at forsyne os med yderligere oplysninger om din identitet, osv. Udbetalingsanmodninger vil blive behandlet så hurtigt som muligt. Når betingelserne for hævning er opfyldt, finder udbetaling sted senest 5 hverdage efter modtagelse af anmodningen, såfremt alle de påkrævede oplysninger er fremsendt og alle bekræftelseskontroller er godkendt. For yderligere oplysninger se Hjemmesidens afsnit FAQ.

7.5

Hvis Din Konto er lukket eller blokeret, eller hvis din adgang af andre årsager er nægtet, skal du kontakte kundesupport på [email protected] for at anmode om en udbetaling af eventuel saldo på din konto. Kundesupport vil straks kigge på udbetalingsanmodningen og informere dig direkte, når der er blevet taget en beslutning. Hvis der er faktuelle omstændigheder, der forhindrer udbetalingen, vil pengene blive tilbageholdt, indtil disse omstændigheder er afklaret.

7.6

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre administrationsgebyr for hævninger og udbetalinger og til at fratrække alle bankgebyrer eller andre gebyrer, som forlanges af den betalingsserviceudbyder, som spilleren har valgt. 

7.7

Reguleringer og begrænsninger, der blandt andet gælder for udbetalinger og særlige betingelser for udbetaling af større beløb, kan findes her: FAQ.

Deltagelse i spil

8.1

Der må udelukkende foretages indsatser i danske kroner.

8.2

Den maksimale gevinst en spiller kan modtage fra ethvert spil, er begrænset til 1.200.000 DKK. Hvis det ikke desto mindre er teknisk muligt at vinde et beløb, der overstiger dette maksimalt tilladte beløb, forbeholder Firmaet sig retten til at begrænse gevinsten.

8.3

Ønsker du at se din historik i forbindelse med dine spilletransaktioner, kan du gøre dette ved at tilgå din Konto under fanen Transaktionshistorik eller Bonushistorik.

8.4

Vi forbeholder os retten til, helt eller delvist og efter egen vurdering at afvise din transaktionsanmodning. En transaktion accepteres kun af os, når vi har bekræftet vores accept over for dig. Hvis du ikke modtager en bekræftelse på en transaktion, skal du kontakte vores kundeservice.

8.5

Når dit spil er blevet bekræftet af os, kan det ikke annulleres uden vores skriftlige samtykke.

8.6

Alle bets på spillemaskiner er begrænset til 1250 kr. med undtagelse af følgende:

Kortspil og bordspil er begrænset til følgende bets:
Roulette: Maximum 10,000 kr.
Black Jack: Maximum 30.000 kr. (per hånd)
Baccarat: Maximum 10,000 kr.
Casino Holdem: Maximum 500 kr.

Alle indsatser på Live Casino spil er begrænset til 25.000 kr.

Hvis det alligevel er muligt at bette et beløb der overskrider maximumsgrænsen for bets forbeholder virksomheden sig retten til at annullere spillet, refundere bettet og eventuelle gevinster eller tab bliver hermed ugyldige.

8.7

Du accepterer og anerkender, at den vilkårlige talgenerator ("RNG") afgør udfaldet af alle de spil, der udbydes på Hjemmesiden.

8.8

Hvis spillet ikke er afsluttet og det forbliver uafsluttet i mere end 90 dage, bliver den oprindelige indsats refunderet til spilleren.

Forbudte aktiviteter

9.1

Virksomheden tillader ikke brug af robotter, automatiske, mekaniske, elektriske eller andre enheder, der tager automatiske beslutninger, i et hvilket som helst spil overhovedet, eller i forhold til spillene på Virksomhedens Hjemmesider, uanset om sådan anvendelse er forsøgt eller påvirket af dig eller en hvilken som helst tredjepart. Skulle Vi have rimelig grund til at mistænke, at en sådan enhed bliver brugt på vores Hjemmeside, forbeholder vi os retten til at annullere ethvert spil overhovedet, hvor Vi mistænker, at en sådan enhed bliver brugt, og udelukke enhver kunde fra enhver kampagne eller konkurrence, hvor vi mistænker, at en sådan enhed er blevet brugt. Brugen af enhver ekstern ressource designet til at give en spiller en unfair fordel i forhold til en anden spiller er også forbudt. Sådanne forbudte eksterne ressourcer kan inkludere, men er ikke begrænset til, tredjeparts softwareapplikationer og databaser samt hjemmesider, webbaserede databaser, abonnementsservicer og hjælp fra enhver anden personer, uanset om denne person har eller ikke har en konto hos Os. Under den igangværende efterforskning kan Vi også suspendere den pågældende konto og efter eget skøn låse kontoen. Virksomheden anser brugen af sådanne enheder som det samme som bedrag/svindel, og forbeholder sig retten til: ikke at refundere enhver saldo på kontoen, så længe den er låst; og annullere alle afventende spil.

9.2

Virksomheden tolererer heller ikke spillere, der snyder, og spillere, der deltager i manipulerede spil. Skulle Vi have rimelig grund til at mistænke, at snyd eller manipulation har fundet sted i et spil, forbeholder vi os retten til at annullere ethvert spil, som Vi mistænker er gennemført ved hjælp af eller har været involveret i en sådan aktivitet.

9.3

Kontakt os venligst via [email protected], hvis du mistænker, at en anden spiller har opnået en unfair fordel ved: at anvende en ulovlig enhed som nævnt ovenover; at snyde; eller hvis du mistænker, at du har været en del af et manipuleret spil; eller enhver anden form for lignende forbudt aktivitet.

9.4

Vi forbeholder os retten til at rapporterer snyd og andre forbudte aktiviteter til de relevante myndigheder, andre serviceudbydere, finansielle institutioner og kreditkort-virksomheder. Vi forbeholder os også retten til at informere dem om: identiteterne på de spillere, der snød eller deltog i manipulerede spil eller andre forbudte aktiviteter; og den relevante forbudte aktivitets eller aktiviteters natur.

9.5

Tilsvarende, deltagelse i forbudte aktiviteter anses som brud på Betingelserne og i denne henseende forbeholder vi os retten til at lukke din Konto, tilbageholde enhver saldo og i overensstemmelse med de relevante reguleringer inden for dansk lovgivning kræve kompensation for ethvert tab, som vi eller vores andre kunder måtte have lidt som et resultat af din deltagelse i forbudte aktiviteter.

9.6

Hvis en konto har været i dvale, lukket, blokeret eller udelukket, uanset grund og i en hvilken som helst periode, kan spilleren kontakte vores supportteam for at få tilbagebetalt eventuelle indestående midler, som kontoindehaveren muligvis stadig har på kontoen. Vores supportteam vil omgående iværksætte en undersøgelse af kravet, og spilleren vil blive kontaktet med oplysninger om, hvordan pengene vil blive overført. Hvis der er uenighed om kontoen eller midlerne på den, vil vi kontakte den kompetente myndighed for at få deres holdning og anbefaling.

9.7

Du må kun anvende vores Hjemmeside og produkter til din egen, personlige adspredelse. Førnævnt anvendelse skal overholde de reguleringer (Betingelserne inkluderet heri), som vi har opsat og være i overensstemmelse med alle love, reguleringer og bestemmelser, hvis og hvor disse er relevante.

9.8

Du skal være respektfuld over for andre spillere, der anvender Hjemmesiden og for kundeservicepersonalet, som er ansat af Virksomheden. Du må ikke give upassende eller stødende kommentarer. Fejlagtig opfyldelse af Betingelserne og spilreguleringerne er ikke på nogen måde acceptabelt.

9.9

Salg, overførsel og/eller erhvervelse af Konti til eller fra andre spillere er forbudt.

9.10

Tilsvarende er forsøg på at opnå uautoriseret adgang til Hjemmesiden eller enhver af Virksomhedens systemer forbudt.

9.11

Forsøg på at skade Hjemmesiden, dens funktioner og tjenester og vores systemer generelt (fx ved at uploade virusser, orme og andet ulovligt software samt at spamme vores systemer på nogen måde), er forbudt og udgør et brud på Betingelserne.

9.12

Medmindre skaden er et resultat af grov uagtsomhed eller en hensigt fra vores side, påtager Virksomheden sig overhovedet ikke noget ansvar for skade eller tab lidt som et resultat af virusser eller andre former for teknologiske skadelige fænomener, som i forbindelse med din brug af Hjemmesiden (downloads inkluderet heri) kan påvirke dit computerudstyr.

9.13

Virksomheden har en nultolerance i forhold til upassende spil og svindel. Hvis Virksomheden finder, at en spiller har snydt eller forsøgt at snyde Virksomheden herunder brugt stjålne kreditkort eller anden svindel (herunder tilbagebetaling eller ophævelse af en betaling) eller forbudte transaktioner (herunder hvidvaskning af penge), forbeholder virksomheden sig ret til midlertidigt og/eller permanent at lukke spillerens Konto og videregive disse oplysninger (sammen med spillerens identitet) til andre spillehjemmesider, banker, kreditkortvirksomheder og andre lignende virksomheder.

9.14

Virksomheden forbeholder sig retten til at udelukke spillere fra et hvert loyalitetsprogram, VIP-program og løbende kampagner, hvis det fastslås, at deres deltagelse udelukkende er rettet mod at opnå programfordele uden at demonstrere ægte loyalitet over for virksomhedens produkter eller tjenester. Denne udelukkelse kan ske efter virksomhedens skøn, og eventuelle optjente fordele, belønninger eller point kan i sådanne tilfælde fortabes uden forudgående varsel.

9.15

Virksomheden forbeholder sig desuden retten til at udelukke spillere fra et hvert loyalitetsprogram, VIP-program og løbende kampagner, hvis det fastslås, at spilleren udviser nogen tegn på spilproblemer. For yderligere information om, hvordan du undersøger, om du udviser tegn på problemer med spil, se da venligst vores politik for ansvarligt spil her.

Begrænsning af ansvar

10.1

Virksomheden er på ingen måde og under ingen omstændigheder ansvarlig for skader eller tab, der anses som eller er påberåbt til at stamme fra eller opstået på grund af Hjemmesiden eller dens indhold, herunder men ikke begrænset til forsinkelser og afbrydelser i behandlinger og transmissioner på grund af fejl i kommunikationslinjer eller personers brug eller misbrug af Hjemmesiden eller dens indhold og fejl og mangler i indholdet.

10.2

Virksomheden gør sit bedste for at opretholde præcise oplysninger på Hjemmesiden, men påtager sig ikke ansvar for skader, tab og skade, som er opstået som følge af brug af oplysningerne. Der accepteres ikke ansvar for eller accept af f.eks. følgende:

10.2.1

Fejl, trykfejl, fejltydning(er), misforståelse(r), fejltolkning(er), stavefejl, læsefejl, handlingsfejl, teknisk(e) problem(er), tilmeldingsfejl, tilkendegivelse(r), force majeure og/eller andre lignende fejl/mangler;

10.2.2

Kriminelle handlinger;

10.2.3

Rådgivning, uanset i hvilken form den er givet af Virksomheden;

10.2.4

Økonomiske risici eller tab, herunder men ikke begrænset til uoverensstemmelser i vekselkurser, og/eller

10.2.5

Juridiske handlinger og/eller anden afhjælpning.

10.3

Det specificeres derfor hermed, at Virksomheden ikke giver indsigelser, tilsagn eller garantier (hverken direkte eller indirekte, herunder med ikke begrænset til garanti for nøjagtighed, formålsegnethed og ikke-krænkelse) om, at indholdet er korrekt, og/eller egnet til særlige formål ud over de hidtidige garantier, som ikke udtrykkeligt er undtaget i Betingelsernes relevante lovgivning.

10.4

Brug af denne Hjemmeside sker udelukkende for spillerens egen risiko. Hjemmesiden og dens indhold er udarbejdet, som det forefindes.

10.5

Der kan opstå situationer, hvor Virksomheden ved en fejl accepterer en indsats eller behandler en indbetaling. Vi tager alle rimelige forbehold for at undgå fejl. Men det er ikke muligt at udelukke alle systemfejl eller menneskelige fejl. Typiske fejl, som kan opstå, er:

10.5.1

forkert udregning af bonusser, gevinster og udbetalinger, som Vi behandler;

10.5.2

upræcise og mangelfulde oplysninger om vilkår og betingelser;

10.5.3

unøjagtighed og udeladelser, som et resultat af andres deltagelse i forbudte aktiviteter.

10.6

Virksomheden forbeholder sig retten til at rette enhver fejl i et accepteret spil og sætte det samme spil op til den pris og de vilkår, som var korrekte på det tidspunkt, da det forkerte spil blev accepteret. Der hvor det ikke er muligt at rette det forkerte spil, vil det blive annulleret og indsatsen refunderet til din saldo.

10.7

Når du deltager i spil og benytter de tjenester, som Virksomheden tilbyder, accepterer du, at du foretager en transaktion med den softwareleverandør, der leverer spillene til Virksomheden. Alle transaktioner på spil og gevinster fremgår at spiludbyderens platform og ikke på Virksomhedens. Du accepterer desuden samtidigt at selvom Virksomheden tilbyder support til dens spillere og viser spilresultater for at sikre retfærdigt spil, har Virksomheden ikke kontrol over spillene eller de faktiske udfald heraf. Det skal dog tydeliggøres her, at Virksomheden alligevel er fuldt ud ansvarlig for de saldi, der er på spillerens Konti.

10.8

Virksomheden tilbyder sine tjenester og software "som de fremgår" uden garantier, forsikringer, involvering og enhver form for deklaration, direkte eller indirekte, juridisk og andet. Virksomheden udelukker hermed alle betingelser, vilkår og garantier direkte eller indirekte, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier, kommercielle betingelser og/eller tilfredshed med kvalitet, egnethed, anvendelighed til specifikke formål, færdiggørelse og præcision af tjenester og software i forhold til overholdelse af relevant lovgivning og reguleringer.

10.9

Virksomheden garanterer ikke for, at tjenester og software fuldt ud tilfredsstiller spilleren, er fuldstændigt sikkert og fri for fejl, at de løbende opdateres, at alle fejl fundet i software rettes løbende, at de er fri for afbrydelser, at tjenesten eller softwaren er fri for virus og fejl, og at de konstant fungerer, at de er tilstrækkelige, at materialet er troværdigt og at alle yderligere oplysninger, der erhverves via tjenesten, eller er et resultat heraf, er passende og troværdige.

10.10

Skulle der opstå en diskrepans i systemerne eller kommunikationen på grund af virusser eller fejl, som vedrører Kontobestemmelserne eller øvrige parametre omkring softwaren, kan Virksomheden ikke holdes ansvarlig overfor dig eller tredjepart for skader, omkostninger, udgifter, tab eller krav, som opstår som følge af diskrepanserne. Vi forbeholder os retten til, hvis denne type fejl skulle opstå, at indstille alt påvirket software og spil på Hjemmesiden, så vi kan foretage eventuelle ændringer af fejl, såfremt vi ikke er forpligtet til at sørge for et midlertidigt netværk, system eller lignende midlertidige tjenester.

10.11

Virksomheden kan ikke holdes ansvarlig for sådanne handlinger eller afbrydelser fra internetudbyderens side eller andre tredjeparter, som du kan have aftale med, for at få adgang til Virksomhedens tjenester og/eller software. I tilfælde af en retssag mellem internetudbyderen og dig kan Virksomheden ikke være en del af sagen, og en sådan sag påvirker på ingen måde spillerens forpligtelser i henhold til Betingelserne.

Manglende opfyldelse af betingelserne

11.1

Hvis du ikke opfylder Betingelserne, forbeholder vi os retten til:

11.1.1

midlertidigt at lukke din konto, forhindre dig i at spille og foretage spil, deltage i spil eller benytte dig af de tjenester, der er tilgængelige via Hjemmesiden, før sådanne væsentlige aftalebrud er løst, hvis dette er muligt;

11.1.2

lukke din konto permanent i ubegrænset tid, forhindre dig i at spille og foretage spil, deltage i spil eller benytte dig af de tjenester, der er tilgængelige via Hjemmesiden;

11.1.3

konfiskere alle gevinster, der er genereret som et direkte eller indirekte resultat af din manglende opfyldelse af betingelserne;

11.1.4

fjerne alle bonusser og/eller motivationsfremmende foranstaltninger, der er tilkendt dig;

11.1.5

sørger for eventuel afhjælpning, som retmæssigt er tilgængelig for os, for eventuelle skader, der er opstået som et direkte eller indirekte resultat af den manglende opfyldelse af betingelserne.

Klager

12.1

Hvis du vil indgive en klage, bedes du sende en skriftlig klage til [email protected].

12.2

For at vi kan behandle din klage på den bedst mulige måde beder vi dig om at give os følgende oplysninger, når du skriver til os:

 • tekst i emnefeltet i e-mailen: "Klage",
 • tydelige oplysninger om dig selv som kontoejer, herunder dit for- og efternavn samt dit CPR-nummer,
 • en detaljeret beskrivelse af problemet, der er opstået samt alle relevante oplysninger omkring den eskalerede klage.
12.3

Vores kundeserviceafdeling tilstræber at behandle alle klager så hurtigt som muligt. Skulle vi mod forventning ikke kunne træffe en afgørelse i din sag indenfor 14 dage, sender vi en opdatering med en forventet dato på afslutning af sagen til dig.

12.4

Når der er truffet en afgørelse i din sag, vil du blive kontaktet og informeret om resultatet. Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet af virksomheden i forbindelse med din klage, kan du gøre dette ved at indgive en yderligere klage til Forbrugerklagenævnet via det følgende link: https://naevneneshus.dk

Intellektuelle ejendomsrettigheder

13.1

Alt design, tekst, grafik, musik, lyde, billeder, videoer, software og kildekoder på Hjemmesiden samt alt andet materiale indeholdt på Hjemmesiden er beskyttet af ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som der enten ejes af Os eller anvendt under licenser fra tredjeparts ejere. I den udstrækning, at materiale skal downloades eller printes, må sådanne materiale kun downloades på én personlig computer, og papirudskrifter er kun til personligt brug, ikke kommercielt.

13.2

Under ingen omstændigheder overhovedet kan brug af Hjemmesiden føre til nogen som helst form for intellektuelle ejendomsrettigheder til brugeren.

13.3

Retten til at bruge Hjemmesiden giver ikke på nogen måde brugeren tilladelse til (medmindre førnævnte tilladelse specifikt sker ifølge Betingelserne) at bruge eller genskabe varemærker eller logoer, som bruges på Hjemmesiden.

13.4

Ved at acceptere Betingelserne, accepterer du, at du vil respektere vores intellektuelle ejendomsrettigheder og tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. For at muliggøre retsforfølgning vil enhver overtrædelse af disse bestemmelser blive rapporteret til indehaveren af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som er blevet overtrådt.

Spilleproblemer

14.1

Virksomheden er forpligtet til at støtte ansvarligt spil blandt sine spillere samt at fremme bevidstheden om spilleproblemer og forbedre forebyggelse, indgriben og behandling.

14.2

Virksomhedens Ansvarlig spilpolitik fastlægger Virksomhedens forpligtelser til at minimere de negative påvirkninger af spilleproblemer og fremme praksisser omkring ansvarligt spil.

Diverse

15.1

Betingelserne skal så vidt muligt reguleres og fortolkes i henhold til dansk lovgivning uden at stride mod retsprincipper. Parterne er udelukkende underlagt de danske domstoles jurisdiktion omkring bilæggelse af enhver tvist, der måtte opstå omkring Betingelserne.

15.2

Hvis en paragraf, der er en del af Betingelserne, af en domstol eller en anden kompetent myndighed anses for ikke at være retsgyldig, eller helt eller delvist ikke kan håndhæves, gælder de øvrige paragraffer i disse Betingelser fortsat.

15.3

Eventuelle frafald fra Virksomhedens side i forbindelse med overtrædelse af Betingelserne kan ikke anses som et frafald af alle efterfølgende overtrædelser af samme eller andre paragraffer i disse Betingelser.

Vip Program

16.1 VIP-PROGRAMS REGLER
 • 1. For at modtage din VIP-status skal du have:
 • a) Foretaget et vist antal indbetalinger med rigtige penge på Spilleboden, som beskrevet nedenfor og;
 • b) Nået nedenstående tærskler i spil med rigtige penge:
 • ● 65.000 kr. og 7 indskud - Bronzeniveau
 • ● 90.000 kr. og 17 indskud - Sølvniveau
 • ● 190.000 kr. og 48 indskud - Guldniveau
 • ● 395.000 kr. og 96 indskud - Platinniveau
 • ● 840.000 kr. og 200 indskud - Diamantniveau
 • 2. Når du når hvert nyt niveau i VIP-programmet, får du adgang til følgende bonusser:
 • ● Bronzeniveau: 150 Gratis Spins
 • ● Sølvniveau: 200 Gratis Spins
 • ● Guldniveau: 250 Gratis Spins
 • ● Platinniveau: 300 Gratis Spins
 • ● Diamantniveau: Mystisk Gave
 • Gratis spins tilføjes automatisk til kontoen, når spilleren får adgang til niveauet.
 • Værdien pr. enkelt spin er 1 kr.
 • Gratis spins kan kun bruges i det valgte spil i henhold til VIP-niveauet:
 • ● Bronzeniveau - Pyramid King af Pragmatic Play
 • ● Sølvniveau - Honey Honey Honey fra Pragmatic Play
 • ● Guldniveau - Hot to Burn af Pragmatic Play
 • ● Platinniveau - Clover Gold fra Pragmatic Play
 • 6. Alle gevinster fra gratis spins vil blive krediteret til din konto med rigtige penge.
 • 7. Når tildelt, vil de gratis spins forblive tilgængelige i tres (60) dage. Hvis gratis spins ikke er blevet brugt inden for den angivne tidsramme, annulleres de.
 • 8. Fra Hero Guld VIP-niveauet vil du modtage tilbagebetaling for tabte nettopenge.
 • Dit nettotab er lig med dine samlede indsatser i perioden minus dine samlede gevinster og eventuelle bonusser, som du måtte have optjent i perioden.
 • Tilbagebetalingsugen begynder om torsdag kl. 00.00 og slutter om torsdagen kl. 12.00. Tilbagebetalingsraten for hvert VIP-niveau er som følger:
 • ● 8% af dit samlede nettotab fra den foregående uge op til et maksimum på 3.000 kr. - Guldniveau
 • ● 10% af dit samlede nettotab fra den foregående uge op til et maksimum på 5.000 kr. - Platinniveau
 • ● 13% af dit samlede nettotab fra den foregående uge op til et maksimum på 8.000 kr. - Diamantniveau
 • 10. Tilbagebetalingsraten krediteres din konto om torsdagen kl. 23:59
 • 11. Kun indsatser foretaget på spilleautomater med rigtige penge bidrager til tilbagebetalingstilbuddet. Live-spil og omsætning af bonusmidler bidrager ikke til tilbagebetalingstilbuddet.
 • 12. Som medlem af Spilleboden Casino999 VIP-programmet får du også:
 • ● Fødselsdagsgaver
 • ● Lavindsats bonusser
 • 13. VIP-programmet er en integreret del af Spillebodens spilsystem, som er tilgængeligt for alle spillere på lige vilkår og betingelser i en ubegrænset tidsperiode.
 • 14. Virksomheden forbeholder sig ret til at modificere, ændre, afbryde eller afslutte denne integrerede del af spilsystemet til enhver tid, uanset årsag, og forbeholder sig også ret til at ændre vilkår og betingelser for VIP Club til enhver tid. Det er spillerens ansvar at tjekke for ændringer og opdateringer
 • 15. Disse vilkår og betingelser regulerer VIP CLUB-tilbuddene, som skal være tilgængelige med virkning fra 18.10.2023 og skal gælde sammen med de generelle bonusvilkår og -betingelser og de generelle vilkår og betingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser for bonusser og/eller de generelle vilkår og betingelser og bestemmelserne i disse vilkår og betingelser for VIP Club, skal sidstnævnte udelukkende have forrang med hensyn til VIP CLUB-tilbuddet.
16.2 Separate vilkår for hvert VIP-niveau
 • Bronze VIP-niveauregler
 • 1. Bronze VIP Level er tilgængeligt for alle Spilleboden-spillere, der opfylder følgende betingelser:
 • a) Foretaget mindst 7 indbetalinger med rigtige penge;
 • b) Akkumuleret mindst 65,000 kr. i spil med rigtige penge og;
 • c) Har en verificeret konto.
 • 2. Når du når Bronze VIP-niveauet, vil du modtage en adgangsbonus: 150 gratis spins i Pyramid King af Pragmatic Play.
 • 3. Gratis spins tilføjes automatisk til kontoen, når spilleren får adgang til niveauet.
 • 4. Værdien pr. enkelt spin er 1 kr.
 • 5. Gratis spins kan kun bruges i Pyramid King af Pragmatic Play.
 • 6. Alle gevinster fra gratis spins er gevinster for rigtige penge.
 • 7. Når de er givet, vil Bronze VIP-niveau Gratis Spins forblive tilgængelige i tres (60) dage. Hvis gratis spins ikke er blevet brugt inden for den angivne tidsramme, annulleres de.
 • 8. Derudover får du adgang til følgende fordele:
 • ● Fødselsdagsgaver
 • ● Lavindsats bonusser
 • Du vil modtage en e-mail med oplysningerne om tilbuddene, når de er lanceret.
 • Sølv VIP-niveauregler
 • Sølv VIP Level er tilgængeligt for alle Spilleboden-spillere, der opfylder følgende betingelser:
 • a) Foretaget mindst 17 indbetalinger med rigtige penge;
 • b) Akkumuleret mindst 90.000 kr. i spil med rigtige penge og;
 • c) Har en verificeret konto.
 • 2. Når du når Sølv VIP-niveauet, vil du modtage en adgangsbonus: 200 gratis spins i Honey Honey Honey af Pragmatic Play.
 • 3. Gratis spins tilføjes automatisk til kontoen, når spilleren får adgang til niveauet.
 • 4. Værdien pr. enkelt spin er 1 kr.
 • 5. Gratis spins kan kun bruges i Honey Honey Honey af Pragmatic Play.
 • 6. Alle gevinster fra gratis spins er gevinster for rigtige penge.
 • 7. Når de er givet, vil Sølv VIP-niveau Gratis Spins forblive tilgængelige i tres (60) dage. Hvis gratis spins ikke er blevet brugt inden for den angivne tidsramme, annulleres de.
 • 8. Derudover får du adgang til følgende fordele:
 • ● Fødselsdagsgaver
 • ● Lavindsats bonusser
 • Du vil modtage en e-mail med oplysningerne om tilbuddene, når de er lanceret.
 • Guld VIP-niveauregler
 • Guld VIP Level er tilgængeligt for alle Spilleboden-spillere, der opfylder følgende betingelser:
 • a) Foretaget mindst 48 indbetalinger med rigtige penge;
 • b) Akkumuleret mindst 190.000 kr. i spil med rigtige penge og;
 • c) Har en verificeret konto.
 • 2. Når du når Guld VIP-niveauet, vil du modtage et adgangstilbud: 250 gratis spins i Hot to Burn fra Pragmatic Play.
 • 3. Gratis spins tilføjes automatisk til kontoen, når spilleren får adgang til niveauet.
 • 4. Værdien pr. enkelt spin er 1 kr.
 • 5. Gratis spins kan kun bruges i Hot to Burn fra Pragmatic Play.
 • 6. Alle gevinster fra gratis spins er gevinster for rigtige penge.
 • 7. Når de er givet, vil Guld VIP-niveau Gratis Spins forblive tilgængelige i tres (60) dage. Hvis gratis spins ikke er blevet brugt inden for den angivne tidsramme, annulleres de.
 • 8. Når du kommer op på Guld VIP-niveau, får du tilbagebetaling for tabte nettopenge. Dit nettotab er lig med dine samlede indsatser i perioden minus dine samlede gevinster og eventuelle bonusser, som du måtte have optjent i perioden.
 • 9. Tilbagebetalingsugen begynder om torsdag kl. 00.00 og slutter om torsdagen kl. 12.00. Tilbagebetalings-satsen for Gold VIP-niveauet er 8% af dit samlede nettotab fra den foregående uge, op til et maksimum på 3.000 kr.
 • 10. Tilbagebetalingsraten krediteres din konto om torsdagen kl. 23:59
 • 11. Kun indsatser foretaget på spilleautomater med rigtige penge bidrager til tilbagebetalingstilbuddet. Live-spil og omsætning af bonusmidler bidrager ikke til tilbagebetalingstilbuddet.
 • 12. Derudover får du adgang til følgende fordele:
 • ● Fødselsdagsgaver
 • ● Lavindsats bonusser
 • Du vil modtage en e-mail med oplysningerne om tilbuddene, når de er lanceret.
 • Platin VIP-niveauregler
 • Platin VIP Level er tilgængeligt for alle Spilleboden-spillere, der opfylder følgende betingelser:
 • a) Foretaget mindst 96 indbetalinger med rigtige penge;
 • b) Akkumuleret mindst 395,000 kr. i spil med rigtige penge og;
 • c) Har en verificeret konto.
 • 2. Når du når Platin VIP-niveauet, vil du modtage et adgangstilbud: 300 gratis spins i Clover Gold fra Pragmatic Play.
 • 3. Gratis spins tilføjes automatisk til kontoen, når spilleren får adgang til niveauet.
 • 4. Værdien pr. enkelt spin er 1 kr.
 • 5. Gratis spins kan kun bruges i Clover Gold af Pragmatic Play.
 • 6. Alle gevinster fra gratis spins er gevinster for rigtige penge.
 • 7. Når de er tildelt, vil Platin VIP-niveauets gratis spins være tilgængelige i tres (60) dage. Hvis gratis spins ikke er blevet brugt inden for den angivne tidsramme, annulleres de.
 • 8. Når du kommer op på Platin VIP-niveau, får du tilbagebetaling for tabte nettopenge. Dit nettotab er lig med dine samlede indsatser i perioden minus dine samlede gevinster og eventuelle bonusser, som du måtte have optjent i perioden.
 • 9. Tilbagebetalingsugen begynder om torsdag kl. 00.00 og slutter om torsdagen kl. 12.00. Tilbagebetalings-satsen for Platin VIP-niveauet er 10% af dit samlede nettotab fra den foregående uge, op til et maksimum på 5.000 kr.
 • 10. Tilbagebetalingsraten krediteres din konto om torsdagen kl. 23:59
 • 11. Kun indsatser foretaget på spilleautomater med rigtige penge bidrager til tilbagebetalingstilbuddet. Live-spil og omsætning af bonusmidler bidrager ikke til tilbagebetalingstilbuddet.
 • 12. Derudover får du adgang til følgende fordele:
 • ● Fødselsdagsgaver
 • ● Lavindsats bonusser
 • Du vil modtage en e-mail med oplysningerne om tilbuddene, når de er lanceret.
 • Diamant VIP-niveauregler
 • Diamant VIP Level er tilgængeligt for alle Spilleboden-spillere, der opfylder følgende betingelser:
 • a) Foretaget mindst 200 indbetalinger med rigtige penge;
 • b) Akkumuleret mindst 840.000 kr. i spil med rigtige penge og;
 • c) Har en verificeret konto.
 • Når du når Diamant VIP-niveauet, vil du modtage et adgangstilbud: Mystisk gave. Du modtager oplysningerne om den mystiske gave via e-mail, når du er kommet op på Diamant VIP-niveauet.
 • 8. Når du kommer op på Diamant VIP-niveau, får du tilbagebetaling for tabte nettopenge. Dit nettotab er lig med dine samlede indsatser i perioden minus dine samlede gevinster og eventuelle bonusser, som du måtte have optjent i perioden.
 • 4. Tilbagebetalingsugen begynder om torsdag kl. 00.00 og slutter om torsdagen kl. 12.00. Tilbagebetalings-satsen for Diamant VIP-niveauet er 13% af dit samlede nettotab fra den foregående uge, op til et maksimum på 8.000 kr.
 • 5. Tilbagebetalingsraten krediteres din konto om torsdagen kl. 23:59
 • 6. Kun indsatser foretaget på spilleautomater med rigtige penge bidrager til tilbagebetalingstilbuddet. Live-spil og omsætning af bonusmidler bidrager ikke til tilbagebetalingstilbuddet.
 • 7. Derudover får du adgang til følgende fordele:
 • ● Fødselsdagsgaver
 • ● Lavindsats bonusser
 • Du vil modtage en e-mail med oplysningerne om tilbuddene, når de er lanceret.