spilleboden.dk
spilleboden.dk
spilleboden.dk
spilleboden.dk

Fortrolighedspolitik

Version 1 - Sidst opdateret den 01.09.2022

Introduktion

IInfiton Limited ("Virksomheden") er en virksomhed, der er indregistret i Malta og har registreringsnummer C-80823 og har sin registrerede adresse på 206, Wisely House, Old Bakery Street, Valletta, Malta. Denne Fortrolighedspolitik har til formål at give dig oplysninger om personlige data, der indsamles om dig, og hvordan de behandles samt formålet med at behandle dem.Ved at acceptere denne Fortrolighedspolitik bekræfter du, at du forstår og accepter brugen af personlige oplysninger, som de er beskrevet heri. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne Fortrolighedspolitik, bedes du undgå at benytte hjemmesiden eller på anden måde give os dine personlige oplysninger.

Hvilke data behandler vi om dig og hvorfor?

Listen herunder beskriver de personlige oplysninger, som Infiton Limited har omkring en spiller (personlige data), kilden disse data stammer fra (Kilde), formålet med at indsamle og behandle de nævnte data (Formålet med behandling), Infiton Limiteds retmæssige grundlag for indsamling af de nævnte data til de nævnte formål (Retmæssig årsag til behandling). Når retmæssige interesser er anført som retmæssig årsag til behandling, gives også en forklaring på samme (Retmæssige interesser).

Personlige dataKildeÅrsag til behandlingRetmæssig årsag til behandlingRetmæssig interesseVæsentlige forudsætninger for brugen af tjenester
Registreringsoplysninger (for- og efternavn, CPR-nummer, fødselsdag, fødselssted, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, køn)Udledt af dataspørgsmålIdentifikation af spilleren, bekræftelse på identitet og adresse, forebyggelse og beskyttelse mod bedrageri, forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, tilbud om kundesupport, effektuering af hævninger, levering af online spilletjenesterOverholdelse af kontrakt, juridiske forpligtelser, retmæssige interesserForebyggelse af bedrageriJa
Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer)Udledt af dataspørgsmål

Tage del i korrespondance med spilleren, give spilleren besked om nyheder, opdateringer og oplysninger om tjenester, kampagner og/eller bonusser, udsendelse af markedsføringsmateriale

Overholdelse af kontrakt & samtykke

-Ja
Dokumentation for identitet (id-kort / pas / kørekort / forbrugsregning / kontoudtog fra bank / anden dokumentation)Udledt af dataspørgsmålUdledt af dataspørgsmålJuridiske forpligtelser & retmæssig interesseForebyggelse af bedrageriJa
Spilleradfærd (adfærd omkring transaktioner og spil, geografisk placering, enhedsoplysninger)Udledt af dataspørgsmålForebyggelse af hvidvask og økonomisk terror, forebyggelse af bedrageri, sikring af ansvarligt spil, forbedring af kvaliteten på tjenesterne, kundeanbefalingerJuridiske forpligtelser, retmæssig interesse, samtykkeForebyggelse af bedrageriPartielt

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Det kan både under og efter forholdet mellem spilleren og Infiton Limited være nødvendigt at videregive spillerens personlige data til tredjeparter. Nedenstående liste viser disse videregivelser, nemlig: de af spillerens personlige data, der videregives (personlige data), den type tredjepart der skal modtage de personlige data (Modtageren), formålet med tredjepartens behandling af data (Formål med behandling), og stedet hvor data bliver behandlet af tredjeparten (Placering). I hvert enkelt scenario forpligter Infiton Limited sig til at forpligte de nævnte modtagere til at behandle og benytte de personlige data i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven og Infiton Limiteds Fortrolighedspolitik.

Personlige dataModtagerÅrsag til behandlingPlacering
Registreringsoplysninger, identifikationsdokumentation, økonomiske transaktioner, spilletransaktioner, generelle oplysninger om spillerens konto, som Infiton Limited opbevarerRegulerende myndighederSpørgsmål der vedrører overholdelse af Infiton Limiteds online spillicensIndenfor EU
Registreringsoplysninger, identifikationsdokumentation, økonomiske transaktioner, spilletransaktioner, generelle oplysninger om spillerens konto, som Infiton Limited opbevarerØkonomiske efterretningsmyndighederForebyggelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme, spørgsmål om almindelig overholdelse vedrørende Infiton Limited virksomhedsaktiviteter, i og med at Infiton Limited anses som en forpligtet enhed i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2015/849 (AMLD-direktivet), som løbende ændresIndenfor EU
Registreringsoplysninger, identifikationsdokumentation, økonomiske transaktioner, spilletransaktioner, generelle oplysninger om spillerens konto, som Infiton Limited opbevarerHåndhævende organerEfterforskning af bedrageri, identitetstyveri og andre relaterede og/eller lignende overtrædelser udføres af det lokale og internationale politi og håndhævende organerIndenfor EU
Registreringsoplysninger, identifikationsdokumentation, økonomiske transaktioner, spiltransaktionerUdbydere af spilplatformeHosting og opbevaring af data på vegne af Infiton Limited.Indenfor EU
Registreringsoplysninger, identifikationsdokumentationLeverandører af databekræftelseForebyggelse af hvidvaskning og finansiering af terrorisme, spørgsmål om almindelig overholdelse vedrørende Infiton Limited virksomhedsaktiviteter, i og med at Infiton Limited anses som en forpligtet enhed i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2015/849 (AMLD-direktivet), som løbende ændresIndenfor EU
Registreringsoplysninger, identifikationsdokumentationLeverandører af tredjepartsværktøjerLevering af værktøjer til kundesupport til Infiton LimitedIndenfor EU

Hvor længe opbevarer vi dine data?

I overensstemmelse med databeskyttelsesloven forpligter Infiton Limited sig til at opbevare spillerens personlige data, så længe det er nødvendigt. I forbindelse med gennemførelsen af en procedure sletter Infiton Limited derfor de data, der er nødvendige for den specifikke procedure, undtagen i følgende tilfælde:

  • Når de samme data skal bruges i forbindelse med en anden databehandling af en retmæssig årsag til behandling af eksisterende, og/eller
  • Når data er nødvendige for virksomheden at opbevare i overensstemmelse med juridiske forpligtelser, som virksomheden skal overholde, herunder men ikke begrænset til lovgivning og/eller forordninger, der vedrører online spil, ansvarligt spil, forhindring af hvidvask eller finansiering af terrorisme, beskatning, virksomheds- og erhvervsanliggende. I lyset heraf kan visse personlige data blive opbevaret og anvendt af Infiton Limited, også når spillerende har lukket sin konto.

Hvad er dine rettigheder?

(i) Retten til adgang og dataoverførsel – Spilleren kan til enhver tid få en kopi af de personlige data, som Infiton Limited har om ham/hende, ved at tilgå afsnittet Min konto, når denne har logget ind. Skulle det blive nødvendigt med yderligere oplysninger kan en forespørgsel om adgang hertil rettes til virksomhedens databeskyttelsesansvarlig på [email protected]. Derudover kan spillere bede om, at visse af hans/hendes data overføres til en tredjepart af Infiton Limited.(ii) Retten til korrektion - Skulle det vise sig, at de data, Infiton Limited har om en spiller, er forkerte, ufuldstændige eller for gamle, kan du anmode om at få dem korrigeret ved at tilgå afsnittet Min Konto, når du har logget ind. Visse krav til bekræftelse kan gælde for gennemførelsen af en anmodning om korrektion. Husk, at i overensstemmelse med virksomhedens vilkår og betingelser er du også forpligtet til at sørge for, at alle de oplysninger, du har givet Infiton Limited, forbliver opdaterede og korrekte.(iii) Retten til sletning – Spilleren kan til enhver tid anmode om, at Infiton Limited sletter data om ham/hende ved at sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige på [email protected]. Infiton Limited skal sikre, at sådanne personlige data ved anmodning, og når de ikke længere er påkrævet i henhold til de formål, der er beskrevet i afsnittet Dataopbevaring herover, bliver slettet. Spilleren skal dog være opmærksom på, at kvaliteten af dennes brugeroplevelse på Hjemmesiden falder, når de personlige data bliver slettet. Denne rettighed er underlagt de obligatoriske opbevaringsperioder i henhold til EU/lokal lovgivning. Der kan derfor være tilfælde, hvor virksomheden ikke kan slette dine data på grund af de juridiske forpligtelser.(iv) Retten til begrænsning af behandling, indsigelse mod og tilbagetrækning af samtykke – Spilleren kan til enhver tid anmode Infiton Limited om at begrænse eller indstille visse behandlinger af data, og Infiton Limited skal imødekomme anmodningen, såfremt der ikke er juridiske årsager til, at Infiton Limited er forpligtet til at behandle de nævnte data. Ligeledes kan spilleren til enhver tid trække det nævnte samtykke om databehandling, der udføres af Infiton Limited, tilbage, ved at sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige på [email protected]. Husk, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker den juridisk korrekte databehandling, der har fundet sted før den nævnte tilbagetrækning.(v) Retten til at indgive en klage – Hvis en spiller ikke er tilfreds med den måde, Infiton Limited har håndteret en anmodning på, eller den generelle måde hvorpå Infiton Limited håndterer databeskyttelsesrelaterede problemer, har spilleren ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsførende myndighed. Klager skal indgives til Datatilsynskontoret i Malta via www.idpc.org.mt eller via dit lands databeskyttelsesregulerende myndighed.

Sikkerhed

Infiton Limited sikrer, at alle indsamlede oplysninger overholder Fortrolighedspolitikken og de højeste databeskyttelsesstandarder. Når du har logget ind, bliver alle oplysninger, der sendes til og fra Spilleboden hjemmeside krypteret ved hjælp af 128-bit Secure Socket Layer (SSL) technology.

Øvrige oplysninger

Infiton Limitedd udfører visse automatiske beslutninger om spilerens adfærd for at forbedre de leverede tjenester som for eksempel anbefalinger af spil og andre tjenester.

Hvis du har specifikke spørgsmål om dine personlige data, er du velkommen til at kontakte den databeskyttelsesansvarlige via e-mail ([email protected]).